– Michał nie przyjedzie. Dzwonił, że zostaje jeszcze kilka dni.
– A gdzie on jest?
– Na Zakopiance.