Największym policzkiem dla lekarzy jest udział Suskiego w negocjacjach. On nie jest przygotowany intelektualnie nawet do obierania marchwi.