Wrak Macierewicza zostanie w Polsce, czy wróci do Rosji?