Rada dnia:
Jeśli poranna kawa nie postawiła cię na nogi spróbuj usunięcia dowolnej tabeli z głównej bazy danych.