#10535

Tweet

#10534

Nie czekaj z wyznaniem ludziom swoich prawdziwych uczuć do momentu, aż będą przy tobie na łożu śmierci. Każ im wypierdalać już dzisiaj. Tweet

#10533

Co to jest: białe i pokrywa ulice w zimowe poranki? Pracujący ludzie. Tweet