#10546

#10545

#10544

Dzieci nieszczepione mają mniejszą szansę na zachorowanie na autyzm. Wiecie dlaczego? Trzeba być żywym, żeby zachorować.