Bóg stworzył kobietę, aby człowiek nie umarł ze szczęścia.