Bóg dał swoim archaniołom bronie ponieważ nawet on uważa, że ze złem nie walczy się tolerancją i zrozumieniem.