– Czym kobieta różni się od banku?
– Kobieta znika, gdy pieniądze się kończą, a bank staje się jeszcze bardziej natarczywy.