Podczas inauguracji Putin powiedział, że tak jak dotychczas, tak i teraz będzie służył ludziom. Listę tych ludzi publikuje w swoim rankingu Forbes.