Tradycyjna rodzina jest dla posła Pięty tak wielką wartością, że chciał mieć aż dwie.