#10818

#10817

– Panie pośle, dlaczego zdradzał pan żonę? – Bo krytykowałem Nord Stream II.