– Panie pośle, dlaczego zdradzał pan żonę?
– Bo krytykowałem Nord Stream II.