XXI wiek – kasowanie historii jest ważniejsze niż jej tworzenie.