Nieszczęście naszego kraju polega na tym, że ludzie, którzy powinni przyjmować tabletki, przyjmują ustawy.