Rada dnia:
Jeżeli widzisz płaczącą kobietę podejdź i spytaj, czy to przez fryzurę.