Ja: Chciałbym podróżować!
Moje konto: Chyba między zakładami pracy.