– Czy to prawda, że Bóg wyprowadził Żydów z egipskiej niewoli?
– Tak, to prawda.
– A kto Żydów wprowadził w egipską niewolę?
– Wszystko dzieje się z woli Boga.