Są dwa powody, dla których żyję:
1. Już się urodziłem.
2. Jeszcze nie umarłem.