Facet jest jak komputer – jeśli nie wprowadzisz danych nie licz, że będzie wiedział o co chodzi.